Sunday, October 18, 2015

CONTOH LAPORAN POST MORTEM PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

SEKOLAH KEBANGSAAN ?
LAPORAN POST MORTEM PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA                                             TAHUN : 1 ARIF

JUM. MURID
BIL. A
% A
BIL. B
% B
BIL. C
% C
BIL ABC
% A,B,C
22
10
45.5
7
31.8
3
13.6
20
90.9

BIL. D
% D
BIL. E
% E
BIL.D,E
% D,E
1
4.5
1
4.5
2
9


KELEMAHAN :

1.    Murid tidak mengambil serius terhadap peperiksaan.
2.    Sebilangan murid masih tidak pandai membatang suku kata.

KEKUATAN :

1.    Majoriti murid telah pandai membaca dan menulis.

LANGKAH-LANGKAH PENAMBAH BAIKAN :

1.    Guru perlu memberikan motivasi kepada murid.
2.    Guru perlu mengadakan kelas pemulihan kepada murid lemah.

DISEDIAKAN OLEH :

………………………………………….

Saturday, October 17, 2015

CONTOH SOALAN MATEMATIK TAHUN 3 UJIAN FORMATIF

SK ?

UJIAN FORMATIF 2
MATEMATIK TAHUN 3
1 JAM 15 MINIT

NAMA :                                                                  KELAS :
_________________________________________________________________

SOALAN OBJEKTIF
Bulatkan jawapan yang betul.
1.  Enam ribu tujuh ratus dua ditulis dalam bentuk angka ialah
a.  6720
b.  6702
c.  6270
d.  6207

2. Antara berikut yang manakah lebih daripada 6136?
a.  6140
b.  6128
c.  6119
d.  6110

3.
Jumaat
2349
Sabtu
3817
Ahad


Jadual di atas menunjukkan bilangan pelawat yang mengunjungi Zoo Negara. Bilangan pelawat pada hari Ahad adalah 56 orang lebih daripada jumlah bilangan pelawat pada hari Jumaat dan sabtu. Berapakah bilangan pelawat pada hari Ahad?

a. 6231
b. 6166
c. 6222
d. 6110


 
4.               -  4367 = 5000
a. 9367
b. 8267
c. 1367
d. 633

5.   7240 – 385 =
a.  6145
b.  6155
c.  6855
d.  7145

3848
 
3980
 
3489
 
6.

Cari beza antara nombor yang paling besar dengan nombor yang paling kecil.
a.  491
b.  482
c.  350
d.  1327.  Darabkan 78 dengan 9
a. 7263
b. 6372
c. 702
d. 657

8.  Antara berikut, yang manakah mempunyai hasil darab yang paling besar?
a.    2 x 1000
b.    49 x 100
c.    820 x 10
d.   435 x 3

9.       Arif, Sani dan Zahirah masing-masing ada 126 keping kad. Berapakah bilangan         kad
mereka kesemuanya?
a.   375
b.   378
c.   486
d.   504

10.  Antara berikut, yang manakah benar?
a.   42   6 = 8
b.  48   8 = 7
c.   56   7 = 9
d.  72   9 = 811.  Antara berikut yang manakah benar?
a.  42   6 =
b.  48   8 =
c.  56   7 =
d.  72   9 =

12.     4010 biji gula dikumpulkan seratus-seratus. Berapa biji gulakah yang tidak dapat          dikumpulkan?
a.  10
b.  40
c.  100
d.  400
SOALAN SUBJEKTIF
Jawab semua soalan.

1. Bundarkan 2654 kepada ratus yang terdekat. (1 markah)


6580   ,  5860   ,   6850
 
2.
Susun nombor  di atas mengikut tertib menurun. (1 markah)


3. Lengkapkan. (2 markah)
4  5  3  9
 
         2
 
4  2  1  3
 
 4.                                                 

Cari nilai P + Q berpandukan garis nombor di atas. (3 markah)
5. Selesaikan.
483 + 2567 + 1032 = _______    (2 markah)


6.  Aisyah ada 2136 biji manik. Berapakah bilangan manik yang perlu ditambahkan lagi        supaya  menjadi 4000 biji manik. (2 markah)7. Lengkapkan.  (2 markah)
6       3  5
 
     4       2
 
6   5   2  
 
 

8. Selesaikan dalam bentuk lazim.
5312 – 1206 - 738 =  ____________      (2 markah)
9. Lengkapkan ayat matematik.  (1 markah)
 
                 X                 =


10. Selesaikan 607 x 7 = ______ (2 markah)
11.      Satu tin mempunyai 56 keping biskut. Berapa keping biskutkah di dalam 100 tin yang sama? (2 markah)

12.   734  7 = ______ (2 markah)

13. Rosli berkongsi 100 biji mangga sama banyak dengan 4 orang rakannya. Berapa biji manggakah      yang setiap orang dapat? (2 markah)


14.    Berapakah bakinya apabila 65 dibahagi dengan 10? (3 markah)


15.   540 batang pensel diikat sepuluh-puluh. Berapa ikat penselkah kesemuanya? (3 markah)

16.     Aina memasukkan 2409 keping setem secara sama banyak ke dalam 7 buah album.          Berapakah bilangan setem di dalam setiap album dan berapakah bakinya? (3 markah)

Friday, October 16, 2015

CONTOH SURAT MAKLUMAN LINUS

LETTERHEAD SEKOLAH
____________________________________________________________________________
Kepada :
Semua ibu bapa murid
Tahap 1 (Tahun 1, 2 dan 3),
 SK ?
Kukup, Pontian.

Tuan,

Pemberitahuan Pelaksanaan Saringan 2 Linus 2.0 bagi Literasi Bahasa Melayu, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi Matematik bagi Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 2015

2.         Dengan hormatnya perkara di atas telah dirujuk. Sukacita dimaklumkan bahawa semua sekolah telah diarah untuk melaksanakan saringan 2 LINUS 2.0 mengikut jadual seperti berikut :

                      i.        Saringan Membaca/Lisan : 1 September 2015 hingga 30 September 2015
                     ii.        Saringan Bertulis : 4 Oktober 2015 hingga 16 Oktober 2015
                    iii.        Pengisian Data ke Portal : 19 Oktober 2015 hingga 30 Oktober 2015

3.         Sehubungan itu, semua murid tahap 1 (Tahun 1, 2 dan 3) diwajibkan menduduki Saringan 2 Membaca/Lisan 2015 bagi Literasi Bahasa Melayu, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi Matematik. Oleh yang demikian, diminta ibu bapa memastikan anak-anak mereka sentiasa hadir ke sekolah bagi menduduki saringan LINUS yang dijalankan oleh guru.
Sekian, untuk makluman dan kerjasama ibu bapa dan penjaga diucapkan ribuan terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,
…………………………………………..
(?)

Guru Besar
SK ?,

Kukup, Pontian

Thursday, October 15, 2015

CONTOH SOALAN MATEMATIK TAHUN 3 AKHIR TAHUN

Arahan : Jawab semua soalan.

1. Tulis nombor dalam perkataan.
a.   4783 : ______________________________________________________________
b.   9015 : ______________________________________________________________

2. Tulis nilai tempat bagi digit bergaris.
      a.   3148 = ___________
      b.   8419 = ___________

3012       2103       1302       3210
 
3. Susun nombor yang berikut mengikut tertib menaik.
4. Cerakinkan nombor yang berikut.
   
    5017 = ______ + ______ + ______ + ______

5. Apakah nombor selepas 5686 ?


6. Tulis pecahan dalam angka.

a.   Lima perenam : __________
b.   Tiga pertujuh : __________

7. Lorek rajah mengikut nilai perpuluhan yang diberi.


8. Bulatkan jawapan.
Lebih kecil
 
Lebih besar
 
0.19                                               0.47

9. Tulis peratus bagi bahagian berlorek.10. 6783 + 2501 + 453 =
11. 4430 – 66 - 2758 =12. 43 x 5 =


13. 546   6 =14. RM 429.50 – RM 0.95 =
15. 432 minit   8 =16. 360 cm + 475 cm =

17. 2 kg 200 g x 4 =

18. 5    500 m   - 2   250 m   =
19. Tulis waktu.20. Pak Abu membuat 1456 cucuk sate. 678 cucuk sate telah dijual. Berapakah bilangan sate yang tinggal ?21. Jane membeli 8 kotak syampu. Setiap kotak ada 24 botol syampu. Kira jumlah syampu Jane.


22. Puan Rina ada 48 ekor ikan. Dia memasukkan ikan itu sama banyak ke dalam 8 buah pinggan. Berapa ekorkah ikan di dalam setiap pinggan?23. Pekerja-pekerja kilang membungkus 245 helai baju sama banyak ke dalam 10 buah beg plastik. Berapakah helai baju di dalam setiap beg plastik dan berapa bakinya ?


24. Panjang riben merah ialah 125 cm. Panjang reben kuning ialah 58 cm lebih daripada panjang reben merah. Berapakah panjang riben kuning ?

25. Jisim Kim Lian ialah 42 kg 800 g. Jisim Ramu adalah 2 kg 400 g lebih daripada jisim Kim Lian. Berapakah jisim Ramu ?