Sunday, June 30, 2013

Definisi sosialisasi, indikator kelas sosial, kawalan sosial, mobiliti sosial

 definisi sosialisasi
·   Proses interaksi social yg m’bolehkan indi. belajar norma, cara hidup masyarakat dan peranannya.

 indicator kelas social
·   Taraf pendidikan, jenis pekerjaan spr mahir, separuh mahir & kurang mahir, pendapatan bulanan & tahunan.

 definisi kawalan social
·   Tindakan yg diambil utk memastikan indi. mematuhi norma masyarakat. Tujuannya adalah supaya mencorak tingkah laku indi. sesuai dengan norma masyarakat.

 definisi mobility social

·   Pergerakan individu / kumpulan antara kedudukan yg berbeza dalam stratifikasi social. Pergerakan boleh berlaku secara mendatar atau menegak.

Saturday, June 29, 2013

Cara/usaha meningkatkan integrasi nasional antara kaum2 di Malaysia

·      Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional(JPNIN)
·      Pengenalan Rukun Negara(Ideologi Kebangsaan)
·      Dasar Ekonomi Baru(DEB)
·      Dasar Pendidikan Kebangsaan

·      Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Friday, June 28, 2013

5 faktor penghijrahan

  • masalah ekonomi di negara asal
  • peluang pekerjaan di Tanah Melayu
  • dibawa penjajah sebagai buruh lading
  • perkahwinan campur
  • perdagangan
  • kemakmuran dan kestabilan politik

Thursday, June 27, 2013

Definisi Kelompok dan Tugas Setiap kelompok

Definisi kelompok :
·         2 individu @ lebih yg berinteraksi, saling bergantung & saling bergabung utk mencapai sasaran tertentu.

Tugas setiap kelompok :
·         kelompok tugas – bersama2 menyelesaikan sesuatu tugas
·         kelompok kepentingan – individu yg bekerjasam utk mencapai sasaran khusus

·         kelompok persahabatan – kelompok yg ditetapkan scr bersama2 krn memiliki sifat yg sama.

Wednesday, June 26, 2013

Proses pertembungan dan penyesuaian antara budaya dalam masyarakat di Malaysia

 ·         Wajib - individu hanya mempunyai satu cara utuk melakukannya. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada.
·         Preferred -  yang lebih digemari. Mempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari.
·         Tipikal - ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan.
·         Alternatif - ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari.

·          Terhad - cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja.

Monday, June 24, 2013

Implikasi kurikulum tersirat terhadap masyarakat

·         Kementerian berusaha membentuk bangsa yg bersattu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum.
·         Pihak sekolah berusaha mengaplikasikan penerapan nilai budaya masyarakat dgn melaksanakan aktiviti sampingan khususnya melalui aktiviti kokurikulum.
·         Menggalakkan interaksi dalam kelas sosial. Aktiviti yg dijalankan melibatkan interaksi antara kelas sosial murid. Scr langsung, proses pembentukan nilai dapat diterapkan kpd murid2.
·         Pelaksanaan aktiviti bahasa dirancang dgn teliti. Murid akan mengambil bahagian dlm setiap aktiviti yg dilaksanakan dan mereka akan mula belajar menerima serta menghormati bahasa ibunda dan dialek kaum lain.

·         Memberi pertimbangan terhadap aspek perbezaan antara jantina. Aktiviti yg dijalani murid haruslah diberikan kesedaran dan ingatan terhadap batasan pergaulan dalam jantina yg berlainan.

Sunday, June 23, 2013

Ciri-ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam pendidikan masa kini

·         Merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang diperolehi oleh pelajar di mana mereka belajar.
·          Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi basilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif.
·         Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri (pelajar - guru/pengajar). Dipelajari oleh pelajar tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek guru/pengajar; tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar.
·         Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi, persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum (pelajar-guru/pengajar).
·         Walaupun kadangkala kurikulum tersirat terdapat sama ada pada matlamat atau objektif satu-satu kurikulum itu tetapi Tanya tidak tertulis dalam kandunvn kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian.

·         Jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza-beza mengikut jenis institusi, tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri.

Saturday, June 22, 2013

4 aspek fizikal yang perlu diambil kira oleh guru semasa mengendalikan kelas bercantum

 ·         Susunan kerusi meja
 -disusun dengan sempurna mengikut kumpulan tahun persekolahan
supaya guru dapat melihat murid-murid dari mana-mana tempat dalam bilik darjah
·         Ruang pembelajaran
-sudut-sudut tertentu hendaklah disediakan mengikut kumpulan tahun persekolahan untuk semua mata pelajaran dan juga aktiviti pemulihan, bacaan, rehat, permainan dan sebagainya 
·         Pameran BBM mengikut kumpulan tahun persekolahan
-    puang pameran bahan pengajaran pembelajaran dan hasil murid perlu disediakan
·         Tempat penyimpanan bahan mengikut kumpulan tahun persekolahan

-Perlu disediakan untuk penyimpanan barang kumpulan tahun persekolahan berbeza

Friday, June 21, 2013

Perkaitan kurikulum tersirat dengan perpaduan antara kaum

·         Kurikulum tersirat boleh menyatukan murid pelbagai kaum melalui aktiviti kokurikulum - badan beruniform, persatuan, kelab serta permainan.
wujud peluang untuk pelajar-pelajar yang datang dari persatuan serta kaum yang berlainan untuk berinteraksi antara satu sama lain.
·         Pertandingan permainan tradisional juga boleh menyatukan murid pelbagai kaum
murid-murid dapat mengenali permainan tradisional kaum masing-masing dan secara tidak langsung hubungan antara kaum dapat dieratkan.
·         aktiviti kelas secara berkumpulan, guru membahagikan kumpulan berdasarkan prinsip menggalakkan interaksi antara murid yang berlainan kaum.
dapat berinteraksi dan berkongsi idea antara satu sama lain. hubungan antara murid yang berlainan kaum akan dapat dieratkan dan semangat kesepaduan dapat dipupukkan.
·         Murid - menyemaikan perasaan menerima dan menghormati bahasa ibunda dan dialek kaum lain melalui aktiviti yang pelajar ambil bahagian.
dapat mengeratkan hubungan antara pelbagai kaum pelajar malah dapat meningkatkan kemahiran berbahasa pelajar dalam pelbagai dialek.

·         kementerian membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum.
menerapkan pelbagai unsur budaya yang terdiri daripadi pelbagai kaum. Contohnya perayaan, adat resam,makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia.

Thursday, June 20, 2013

5 proses bagaimana penyerapan budaya boleh berlaku

Model pembentukan Negara:
·   Integrasi-Satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kump yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial clan lokasi dim sesebuah unit politik. Boleh berlaku melalui proses akomodasi, akulturasi, asimilasi atau amalgamasi.
·   Akomodasi-Setiap kump etnik menyedari & menghormati norms dan nilai kump etnik lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. A+B+C=A+B+C. (A, B & C adalah budaya kumpulan). Cth : Malaysia, Switzerland
·   Akulturasi- Proses penerimaan unsur kebudayaan barn dalam kalangan kelompok. Cth: penggunaan tali leher, angpau, makanan Yong Tau Foo, hiburan. Berbeza dgn proses asimilasi, akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat penerima.
·   Asimilasi- Proses percantuman & penyatuan antara kump etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dgn kebudayaan & identiti yang sama. A+B+C=A (A merupakan golongan dominan sementara B & C adalah kump minoriti). Cth: orang Melayu di Thailand, Nonya & Baba di Melaka, orang Cina di Indonesia.

·   Amalgamasi- Satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. A + B + C = D. Cth : kumpulan baru hasil perkahwinan campur.

Wednesday, June 19, 2013

Perbezaan antara bangsa dan masyarakat

  •   Bangsa-Berkait dengan nasionaliti & semangat kebangsaan, iaitu orang-orang yg sama-sama berjuang utk mewujudkan sesebuah negara yg dianggap barn & merdeka. Sekumpulan orang yg mempunyai ciriciri kebudayaan, nilai & aspirasi yg sama, cth : Bangsa Malaysia.
  •   Masyarakat-Sekumpulan manusia yg hidup di satu tempat. Ikut peraturan, ada norms tertentu utk tingkah laku. Mempunyal sistem nlial yg sama & ada sistem kawalan social.  Berinteraksi antara satu dgn lain.Cara hidup, kebudayaan yg lebih kurang sama.  Mempunyal komltmen terhadap kebalkan masyarakat

Tuesday, June 18, 2013

4 ciri fizikal setiap kelompok ras

Causacoid (org2 eropah putih)
·         kulit putih
·         mata besar
·         tinggi
·         rambut lurus
Negroid (org2 negro hitam)
·         kulit hitam
·         mata besar
·         tinggi
·         rambut kerinting
Mongoloid (org2 asia kuning)
·         kulit berwarna
·         mata kecil
·         badan kecil
·         hidung kurang mancung
Austroloid (org2 asli autralia kelabu)
·         mata besar
·         hiung besar
·         kulit kelabu

·         rambu kerinting

Monday, June 17, 2013

Perancangan dan pengurusan sesi bercerita

sebelum cerita
Guru perlu memilih cerita yang sesuai dengan topik pelajaran. Contohnya sekiranya guru hendak mengajar topik haiwan. Maka guru boleh memilih buku yang bertajuk haiwan teladan kepada murid-murid.
Sebelum bercerita, guru perlu menguasai bahagian-bahagian penting cerita secara berulang-ulang, terutamya pada bahagian isi cerita tersebut, tetapi tidak bermakna aspek permulaan dan pengakiran tidak diberi perhatian.
Penguasaan bahagian-bahagian penting bagi membolehkan guru mengetahui apa hendak diceritakan dan disampaikan kepada murid. Selain itu juga guru perlu menyediakan alat bantu mengajar yang sesuai dengan cerita yang disampaikan. Contohnya menggunakan buku besar yang berwarna warni supaya murid akan berasa seronok dan berminat untuk mendengar cerita guru. Di samping itu juga, pemilihan tempat duduk dan suasana tenpat duduk merupakan aspek yang penting dalam sesia bercerita. Guru boleh menyuruh murid  duudk dalam bentuk ladang dan guru berada di tengah-tengah. Jadi semua murid boleh memihat guru dan dapat mendengar dengan jelas terhadap apa cerita yang hendak disampaikan oleh guru itu.

-semasa bercerita
Semasa bercerita guru perlulah menggunakan set induksi yang menarik. contohnya guru bermain teka teki dahulu kepada murid bagi menguji tahap pemikiran murid terhadap cerita yang igin guru sampaikan. Contohnya guru berteka teki dengan murid tentang haiwan yang paling cerdik. Jadi murdi dapat meneka tentang cerita yang ingin dismapaikan oleh guru mestilah tentang haiwan sang kancil. Seterusnya guru perlu menggunakan nada dan gaya yang sesuai dengan cerita agar suasan dan peristiwa  dapat dirasakan. Sekiranya cerita yang ingin dismapaikan mengandungi pelnagai watak yang memerlukan mereka berdialog. Maka guru bolh emnggunakan intonasi suara yang berlaina. Contohnya watak harimau, guru boleh menggunakan suara yang garang dan besar, manakala watak kancil guru boleh menggunakan suara yang biasa dan sesuai dengan watak cerita ersebut. Semasa bercerita juga, guru boleh menerapkan nilai-nilai murni dalam cerita yang hendak disampaikan. Contohnya semnagat tolong menolong, semanagta kerjasama, baik hati dan sebagainya. Nilai-nilai itu perlulah bersesuaian dengan cerita yang disampaikan. Contohnya dalam cerita sang kancil sang buaya, sering dikaitkan dengan nilai murni seperti semanagt tolong menolong dan juga tidak boleh sombong terhadap orang lain. Jadi selain dapat mendengar cerita yang ingin dismapikan oleh guru, murid juga boleh mendapat ilmu dari segi nilai-nilai murni

-selepas bercerita
Selepas bercerita guru boleh menguji kefahaman murid sama ada secara lisan ataupun secara bertulis. Jika secara lisan, guru boleh menyoal murid secara terus tentang watak-watak yang terdapat dalam cerita dan guru juga boleh meminta murid menyatakan pengajaran dari cerita tersebut. Selain itu jug, murid juga digalakkan untuk menceritakan kembali cerita yang didengar supaya dapat melihat sejauh mana kefahaman murid terhadap cerita yang disampaikan oleh guru tersebut. Selain daripada itu, guru juga boleh memilih watak-watak tertentu untuk dlakonkan kembali oleh murid-murid supaya murid akan lebih faham tentang cerita tersebut dan juga murid akan berasa seronok kerana dapat membuat aski kalonan di hadapan guru dan murid laian. Selepas itu, guru boleh megadakan aktiviti perbincangan secara bersama-sama tentang tajuk yang diajar hari itu. Dan guru boleh merumuskan tentang pengajaran yang telah diajar dan guru juga bolhe membuat refleksi terhadap penagajran yang telah disampaikan pada hari itu.

pengukuhan cerita


Bagi mengukuhkan lagi cerita yang telah disampaikan guru boleh mencipta watak berdasarkan pelbagai bahan yang sesuai. Contohnya boneka atapun topeng. Ini akan mearik minat murid terhadap aktiviti yang dilakukan oleh guru itu. Selain itu juga guru boleh meinta murid menulis kembali dalam bentuk karangan cerita yang didengar supaya dapat menguji kefahaman murid terhadap cerita yang telah dismapaikan. Selain itu juga guru juga boleh meminta murid membuat persembahan secara berkumpulan dalam aktviti kokurikulum dan juga mengadakan pertandingan bercerita mengikut kelas. Aktiviti sebegini akan menarik lagi minat murid terhadap aktivti bercerita dan seterusnya dapat menambahkan ilmu penetahuan murid.

Sunday, June 16, 2013

Aspek-aspek yang perlu diberi perhatian oleh guru dalam pementasan teater atau drama

-alur cerita
Sbagai guru kita perlulah harus benar2 faham jln cerita dari satu adegan ke adegan berikutnya shingga dpt memberikan pengarahan yg benar kpd murid. Sekiranya guru itu benar-benar memahami tentang alu cerita iaitu dari peringkat permulaan sehinggalah akhirnya, jadi pementasan teater atau drama dapat berjalan dengan lancar. Contohnya semasa permulaan cerita, guru tersebut boleh mengarahkan murid untuk melakukan aksi ataupun babak-babak yang memerlukan mereka berlakon. Jadi ini memudahkan murid untuk memahami dan mengahayati teater atau drama yang dilakukan

-waktu
Waktu merupakan salah satu aspek yang penting dalam pementasan teater ataupun drama. Bagi menghasilkan pementasan ataupun persembahan yang baik, waktu itu Harus diatur dgn baik utk setiap adegan agar tidak menyerap waktu terlalu banyak.  Contohnya guru berperanan dalam mengatur dan membahagikan masa dengan sebaiknya terhadap setiap babak yang dilakonkan. Pengurusan waktu sangat penting bagi membolehkan persembahan itu tamat pada waktu yang telah ditetapkan dan pengunaan waktu yang berlebihan akan mengakibatkan penonton  mudah berasa bosan dan jemu.

-penokohan
Pilih murid2 yg memiliki kemampuan menghafal dan melakon serta keberanian untuk menjadi watak utama yang harus mengucapkan dialog namun guru juga jgn abaikan murid yang pasif atau pemalu kerana mereka juga dpt diberi peranan dalm drama sebgai watak pembantu atau pelakon yang tidak perlu mengujarkan kata bual. Sebagai contohnya sebelum melakukan pementasan teater, guru harus menjalankan uji bakat untuk melihat kemapuan bakat murid. Jadi ini memudahkan guru untuk memilih watak utama dan watak sampingan dalam lakonan tersebut

seting pentas
Guru ataupun pihak yang terlibat dalam pementasan tater perlu memastikan pengaturan panggung ini dpt disesuaikan dgn besarnya panggung dan untuk pentas yang besar dan luas. Sekiranya guru ingin melaksanakan pementasan yang memerlukan penonton yang ramai, maka tempat tersebut perlulah luas dan besar untuk menampung jumlah para penonton. Selain itu juga jika, lakonan yang hendak dibuat memerlukan para pelakon yang ramai, maka pentas tersebut pelulah luas dan selesa untuk para murid berlakon dan prop dapat diletakkan di tempat yang sesuai

-musik pengiring
Iringan muzik dapat digunakan untuk mendokong suasana dalam setiap adegan dan setiap babak bagi tujuan ini, persiapan music iringan yang sesuai dengan suasana setiap babak. Senagai contohnya sekiranya teater yang hendak dipentaskan mengadungi unsur-unsur sedih, maka musik iringan perlulah bunyi yang sayu yang dapat meresap ke dalam jiwa penonton untuk membolehkan penonton merasai kesedihan yang dilakonkan oleh penonton tersebut.

-kostum pelakon
Guru boleh menyediakan kostum pelakon yang sesuai  dengan watak  dan cerita yang dibawa oleh murid. Sebagai contohnya sekiranya murid tersebut melakonkan awatak orang miskin, kostum yang sesui dipakai adalah baju yang compang camping dan lusuh, berlainan pula  dengan watak orang kaya ataupun golongan elit, pemilihan kostum mestilah dari baju yang elegen dan perhiasan yang mewah contohnya barang kemas dan sebagainya. Pemilihan kostum ini akan menaikkan semangat murid untuk erlakon dan para penonton juga akan berasa teruja untuk melihat aksi yang dilakonkan oleh penontn

-pencahayaan

Dpt digunakan untuk mendukung suasana dan guru boleh menggunakan lampu sportlinght aneka warna dan jika tiada, boleh disesuaikan dgn mana2 lampu. Sebagai contohnya sekiranya adengan yang dilakonkan itu berkisar pda waktu malam, maka pencayaan lampu perulh suram ataupun gelap sedikit daripada waktu bias. Pemilihan pencayaan dapat menajdikan penonton berasa teruja terhadap aksi yang dipentaskan dan ini juga dapat meneglakkan daripada penonton berasa bosan dan jemu sekiranya mengguankan pencahayaan yang sama sahaja.

-latihan
Guru perlu melatih murid dengan sbanyak mana mungkin agar murid semakin mahir melakukannya. Murid perlu memberikan  perhatian dalam penghafalan skrip mengikut urutan babak. Guru perlu memberikan latihan terhadap suara murid khususnya intonasi, eksperi wajah dan sikap lakonan yang agak sukar. Sekiranya latihan secukupnya telah dilaksanaan, maka murid akan berasa lebih bersedia apabila membuat persembahan. Selain itu juga latihan ini juga bertujuan untuk melihat kemapuan murid dan juga untuk membuat penambah baikkan terhadap lakonan muridSaturday, June 15, 2013

Pelaksanaan aktiviti kerusi panas.

i.             
·       Kerusi panas adalah kerusi yg diletakkan di hadapan kelas.
·       Guru mengarahkan seorang pelajar duduk di kerusi itu dan bersedia menjawab setiap soalan yg dikemukakan.
·       Aktiviti ini menjadikan pelajar menghayati setiap watak dan perwatakan dan memahami plot cerita yg dipelajari.
·       Teknik ini menerapkan kemahiran lisan para pelajar melalui pendapat dan perasaan yg dikemukakan.
·       Guru dapat menerapkan beberapa perkara seperti kemahiran interpersonal, mencari maklumat, latihan bertanya dan menjawab soalan secara spontan atau berstruktur.
·       Pelajar yg duduk di kerusi panas perlu menjawab setiap soalan dan tidak boleh mengatakan ‘tidak tahu’.
·       Teknik ini sesuai bagi mengajar prosa tradisional, prosa, cerpen dan drama.

·       Teknik ini mudah & menarik minat pelajar mengikuti aktiviti P&P.