Friday, June 7, 2013

Aktiviti-aktiviti bagi kaedah simulasi


·       Pemusatan kepada penerbitan :
*   Pelajar berbincang tentang sesuatu rancangan untuk menghasilkan sesuatu projek / rancangan yang ditentukan.
*   Perbincangan dan keputusan yang dibuat akan menghasilkan suatu projek atau penerbitan.
*   Contoh situasinya ialah:
-      Menerbitkan majalah dan program radio atau televisyen
-      Menerbitkan rancangan video televisyen.

·       Pemusatan kepada masalah :
*   Pelajar berbincang tentang masalah/isu dan membuat keputusan serta menyelesaikan masalah.
*   Contoh situasi:
-      Menentukan lokasi yang sesuai untuk pembinaan lapangan terbang antarabangsa.
-      Orang awam enggan membantu orang buta menyeberangi jalan raya


No comments:

Post a Comment