Thursday, June 20, 2013

5 proses bagaimana penyerapan budaya boleh berlaku

Model pembentukan Negara:
·   Integrasi-Satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kump yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial clan lokasi dim sesebuah unit politik. Boleh berlaku melalui proses akomodasi, akulturasi, asimilasi atau amalgamasi.
·   Akomodasi-Setiap kump etnik menyedari & menghormati norms dan nilai kump etnik lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. A+B+C=A+B+C. (A, B & C adalah budaya kumpulan). Cth : Malaysia, Switzerland
·   Akulturasi- Proses penerimaan unsur kebudayaan barn dalam kalangan kelompok. Cth: penggunaan tali leher, angpau, makanan Yong Tau Foo, hiburan. Berbeza dgn proses asimilasi, akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat penerima.
·   Asimilasi- Proses percantuman & penyatuan antara kump etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dgn kebudayaan & identiti yang sama. A+B+C=A (A merupakan golongan dominan sementara B & C adalah kump minoriti). Cth: orang Melayu di Thailand, Nonya & Baba di Melaka, orang Cina di Indonesia.

·   Amalgamasi- Satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. A + B + C = D. Cth : kumpulan baru hasil perkahwinan campur.

No comments:

Post a Comment