Wednesday, June 12, 2013

Kebaikan teater bercerita kepada murid-murid sekolah rendah

·       Menyuburkan daya imaginasi
·       Menggalakkan perkembangan bahasa
·       Perkembangan bahasa
·       Menarik minat belajar

·       Asas pendidikan agama

No comments:

Post a Comment