Saturday, June 15, 2013

Pelaksanaan aktiviti kerusi panas.

i.             
·       Kerusi panas adalah kerusi yg diletakkan di hadapan kelas.
·       Guru mengarahkan seorang pelajar duduk di kerusi itu dan bersedia menjawab setiap soalan yg dikemukakan.
·       Aktiviti ini menjadikan pelajar menghayati setiap watak dan perwatakan dan memahami plot cerita yg dipelajari.
·       Teknik ini menerapkan kemahiran lisan para pelajar melalui pendapat dan perasaan yg dikemukakan.
·       Guru dapat menerapkan beberapa perkara seperti kemahiran interpersonal, mencari maklumat, latihan bertanya dan menjawab soalan secara spontan atau berstruktur.
·       Pelajar yg duduk di kerusi panas perlu menjawab setiap soalan dan tidak boleh mengatakan ‘tidak tahu’.
·       Teknik ini sesuai bagi mengajar prosa tradisional, prosa, cerpen dan drama.

·       Teknik ini mudah & menarik minat pelajar mengikuti aktiviti P&P.

No comments:

Post a Comment