Wednesday, June 26, 2013

Proses pertembungan dan penyesuaian antara budaya dalam masyarakat di Malaysia

 ·         Wajib - individu hanya mempunyai satu cara utuk melakukannya. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada.
·         Preferred -  yang lebih digemari. Mempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari.
·         Tipikal - ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan.
·         Alternatif - ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari.

·          Terhad - cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja.

No comments:

Post a Comment