Saturday, June 22, 2013

4 aspek fizikal yang perlu diambil kira oleh guru semasa mengendalikan kelas bercantum

 ·         Susunan kerusi meja
 -disusun dengan sempurna mengikut kumpulan tahun persekolahan
supaya guru dapat melihat murid-murid dari mana-mana tempat dalam bilik darjah
·         Ruang pembelajaran
-sudut-sudut tertentu hendaklah disediakan mengikut kumpulan tahun persekolahan untuk semua mata pelajaran dan juga aktiviti pemulihan, bacaan, rehat, permainan dan sebagainya 
·         Pameran BBM mengikut kumpulan tahun persekolahan
-    puang pameran bahan pengajaran pembelajaran dan hasil murid perlu disediakan
·         Tempat penyimpanan bahan mengikut kumpulan tahun persekolahan

-Perlu disediakan untuk penyimpanan barang kumpulan tahun persekolahan berbeza

No comments:

Post a Comment