Sunday, July 21, 2013

Cara komunikasi bukan lisan

i. Renungan mata
ii. Pergerakan tangan
iii. Ukiran senyuman di bibir
iv. Ekspresi muka perubahan air muka

v. Pergerakan kecil tubuh badan

Saturday, July 20, 2013

Laras bahasa yang akan mempengaruhi keberkesanan komunikasi antara guru dan murid

i. Laras Bahasa Biasa
ii. Laras Bahasa Akademik
Ili. Laras Bahasa Sastera / Kreatif
iv. Laras Bahasa Agama
v. Laras Bahasa Sukan
vi. Laras Bahasa Sains
vii. Laras Bahasa Rencana
viii.Laras Bahasa Iklan / Perniagaan
ix. Laras Bahasa Media Massa
x. Laras Bahasa Undang-Undang

xi. Laras Bahasa Ekonomi

Friday, July 19, 2013

Kaedah pengajaran untuk murid yang terdiri daripada pelbagai budaya


·         Kaedah direktif - Belajar mll penerangan & diikuti o ujian kefahaman & latihan.  Guru memberikan penerangan scr langsung kpd murid ttg kepelbagaian budaya dlm Kelompok mereka. Fokus diberikan kpd kemahiran asas, latih tubidan latihan kecekapan.
·         Kaedah mediatif. Guru boleh menggunakan bahan media dlm pembelajaran. Contohnnya, penggunaan computer dan buku elektronik. Guru mengajar murid untuk mengaplikasikan pengetahuan utk menyelesaikan mslh, membuat keputusan, mengenalpasti andaian dan menilai kebenaran andaian, keputusan dan hipotesis khususnya yg berkaitan dgn budaya yg masih relevan utk diamalkan o murid.
·         Kaedah generatif - Guru menggalakkan murid menjana idea2 kritis dan kreatif yg sesuai dgn budaya yg diketengahkan. Membuat pertimbangan utk meneruskan budaya yg relevan dgn kehidupan masa kini.
·         Kaedah konteksual - Mengaitkan pembelajaran kpd reality kehidupan. Dapat memotivasikan murid2 utk membuat kaitan antara ilmu pengetahuan dgn pengaplikasiannya kpd budaya kehidupan mereka sbg ahli keluarga, masyarakat dan rakyat.
·         Kaedah koperatif. Murid belajar scr berkumpulan dpt dan berbincang scr harmonis. Murid2 dpt kerjasama dan berinteraksi dgn murid yg datangnya dari pelbagai latar budaya. Murid dilatih dgn akauntabiliti diri dan bertanggungjawab sesama ahli

·         Kaedah metakognitif - Memberikan peluang kpd murid2 memikirkan ttg proses pembelajaran, rancangan pembelajaran, pemantauan dan penilaian kendiri.  Guru boleh memberikan tugasan yg berkaitan dgn budaya masyarakat yg masih relevan utk dibahaskan o mereka.

Thursday, July 18, 2013

program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang mesra budaya

i Aktiviti Kebudayaan mengikut kaum
ii. Sambutan perayaan mengikut kaum
iii. Penglibatan murid pelbagai kaum dalam setiap aktiviti
iv. Mewujudkan ruang memaparkan maklumat mengenai budaya setiap kaum

v. Program RIMUP(rancangan integrasi murid uk perpaduan)

Wednesday, July 17, 2013

pendekatan pengajaran untuk kelas bercantum

i. Pengajaran berpusatkan murid
ii. Melaksanakan aktiviti kumpulan
iii. Gunakan kaedah perbincangan
iv. Pendekatan kolaboratif

v. Pendekatan koperatif

Tuesday, July 16, 2013

prinsip untuk mengelakkan konflik berlaku dalam kalangan murid


·         istilah yang membawa kepada kedudukan yg sama untuk semua etnik
·         menggunakan murid dari suku etnik yang berlainan semasa percakapan perbincangan dan penulisan
·         mengelakkan dari memberi teguran yang memberi kesan buruk kepada murid dari suku kaum etnik yg berlainan
·         menggunakan anekdot dari pelbagai budaya dalam konteks soisal semasa memberi contoh
·         guru mesti sensitif kepada penggunaan istilah tertentu
·         guru perlu memberi galakan kpd murid untuk bercampur gaul dalam kump etnik semasa aktiviti dijalankan

·         guru perlu menerapkan nilai perpaduan dalam kalangan murid

Monday, July 15, 2013

cara guru memastikan tiada murid daripada pelbagai etnik terpinggir semasa proses pnp

·         menggunakan bahan atau contoh berdasarkan pelbagai budaya
·         guru bersifat adil dan demokrasi tanpa mengira agama, etnik, dan latar belakang
·         memastikan murid duduk dalam pelbagai kaum
·         merancang pnp dengan memberi peluang kepada murid bekerjasama dan berinteraksi di antara pelbagai etnik
·         menjadi role model yg bai kepada murid pelbagai etnik

·         menjadi agen pemupuk kesefahaman antara pelbagai etnik melalui penerapan nilai murni dalam pnp

Sunday, July 14, 2013

tindakan KPM merapatkan jurang penduduk pelbagai kaum dan budaya

·         membuat perubahan dan pembetulan ke atas undang – undang
·         mengubahsuai projek, program dan tindakan di peringkat tempatan
·         menggalakkan pihak berkaitan menjalankan kajian tindakan
·         latihan perguruan dipertingkatkan

·         proses reformasi dalam sistem pendidikan

Saturday, July 13, 2013

Aspek fizikal yang diambil kira guru semasa mengendalikan kelas bercantum

  • Susunan kerusi meja- disusun dengan sempurna mengikut kumpulan tahun persekolahan supaya guru dapat melihat murid-murid dari mana-mana tempat dalam bilik darjah
  • Ruang pembelajaran- sudut-sudut tertentu hendaklah disediakan mengikut kumpulan tahun persekolahan untuk semua mata pelajaran dan juga aktiviti pemulihan, bacaan, rehat, permainan dan sebagainya
  • Pameran bahan bantu mengajar mengikut kumpulan tahun persekolahan- puang pameran bahan pengajaran pembelajaran dan hasil murid perlu disediakan
  • Tempat penyimpanan bahan mengikut kumpulan tahun persekolahan- Perlu disediakan untuk penyimpanan barang kumpulan tahun persekolahan berbeza

ciri2 kelas bercantum

·         Kelas ini wujud di sekolah rendah saja
·         Murid2 berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan
·         Bil murid kurang drpd 10 org
·         Guru mengajar lebih drpd satu tahun persekolahan kerana peruntukan guru mengikut bilangan kelas

·         Strategi p & p berbeza drpd kelas biasa

Friday, July 12, 2013

definisi bilik darjah yang mesra budaya

·   Bilik darjah yg selesa, kondusif, damai, & tenteram utk menjalankan p&p tanpa menafikan hak2 kesamarataan, murid yg berbeza latar belakang dr segi kaum, jantina, sse dan keperluan
·   Sekeliling yg telah ambil kira kepelbagaian budaya
·   Yg boleh ransang murid menjadi peka kpd budaya org lain dan saling hormat menghormati

·   Yg di mana murid dpt bergaul mesra tanpa mengira perbezaan mereka

Thursday, July 11, 2013

Cara guru mengambil kira kepelbagaian sosio-budaya


·   Guru perlu mengetahuai pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu etnik.
·   Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dan perangai bangsa sendiri dan penyataan yang dinyatakan dalam kelas
·   Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepada pelbagai kumpulan etnik.

·   Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan dan alat bantu mengajar.

Wednesday, July 10, 2013

Usaha kerajaan utk wujudkan kesamarataan pendidikan

·   Pendidikan percuma pd semua peringkat
·   Mengadakan kurikulum yg sama
·   Peluang diberi X kira latar belakang
·   Menggunakan bahasa penghantar- sjk
·   Mengadakan system persekolahaan yg sama
·   Memberi bantuan persekolahan

·   Memastikan tenaga pengajar dlm semua sekolah.

Tuesday, July 9, 2013

Monday, July 8, 2013

3 implikasi pembangunan pendidikan ke atas masyarakat orang asli

·         Perubahan minda masyarakat orang asli
·         mengurangkan kadar keciciran dalam kalangan orang asli
·         dapat meningkatkan taraf hidup
·         dapat meningkatkan kemahiran dan keusahawanan

·         meningkatkan celik huruf dalam kalangan kanak-kanak dan orang dewasa

5 faktor ketaksamaan peluang pendidikan di kawasan bandar dan kawasan luar bandar (pedalaman)


·         kurangnya guru pakar yang berpengalaman dalam satu-satu bidang.
·         Pertumbuhan pusat urban yang lembab
·         Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang merangsang.
·         Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam kalangan guru.
·         Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar.
·         Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas.

·         Jurang sosioekonomi

5 faktor ketaksamaan peluang pendidikan di kawasan bandar dan kawasan luar bandar (pedalaman)


·         kurangnya guru pakar yang berpengalaman dalam satu-satu bidang.
·         Pertumbuhan pusat urban yang lembab
·         Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang merangsang.
·         Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam kalangan guru.
·         Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar.
·         Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas.

·         Jurang sosioekonomi

5 faktor ketaksamaan peluang pendidikan di kawasan bandar dan kawasan luar bandar (pedalaman)


·         kurangnya guru pakar yang berpengalaman dalam satu-satu bidang.
·         Pertumbuhan pusat urban yang lembab
·         Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang merangsang.
·         Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam kalangan guru.
·         Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar.
·         Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas.

·         Jurang sosioekonomi

5 faktor ketaksamaan peluang pendidikan di kawasan bandar dan kawasan luar bandar (pedalaman)


·         kurangnya guru pakar yang berpengalaman dalam satu-satu bidang.
·         Pertumbuhan pusat urban yang lembab
·         Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang merangsang.
·         Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam kalangan guru.
·         Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar.
·         Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas.

·         Jurang sosioekonomi