Friday, July 5, 2013

Cara untuk memupuk hubungan etnik yang harmonis

·   Guru menjadi teladan & adil, X ethnosentrik.
·   Peneguhan positive utk tingkah laku yg sokong integrasi etnik.
·   Bahan p&p pelbagai etnik
·   Aktiviti p&p pelbagai etnik

·   Tingkatkan fahaman budaya pelbagai kaum.

No comments:

Post a Comment