Monday, July 15, 2013

cara guru memastikan tiada murid daripada pelbagai etnik terpinggir semasa proses pnp

·         menggunakan bahan atau contoh berdasarkan pelbagai budaya
·         guru bersifat adil dan demokrasi tanpa mengira agama, etnik, dan latar belakang
·         memastikan murid duduk dalam pelbagai kaum
·         merancang pnp dengan memberi peluang kepada murid bekerjasama dan berinteraksi di antara pelbagai etnik
·         menjadi role model yg bai kepada murid pelbagai etnik

·         menjadi agen pemupuk kesefahaman antara pelbagai etnik melalui penerapan nilai murni dalam pnp

No comments:

Post a Comment