Friday, July 19, 2013

Kaedah pengajaran untuk murid yang terdiri daripada pelbagai budaya


·         Kaedah direktif - Belajar mll penerangan & diikuti o ujian kefahaman & latihan.  Guru memberikan penerangan scr langsung kpd murid ttg kepelbagaian budaya dlm Kelompok mereka. Fokus diberikan kpd kemahiran asas, latih tubidan latihan kecekapan.
·         Kaedah mediatif. Guru boleh menggunakan bahan media dlm pembelajaran. Contohnnya, penggunaan computer dan buku elektronik. Guru mengajar murid untuk mengaplikasikan pengetahuan utk menyelesaikan mslh, membuat keputusan, mengenalpasti andaian dan menilai kebenaran andaian, keputusan dan hipotesis khususnya yg berkaitan dgn budaya yg masih relevan utk diamalkan o murid.
·         Kaedah generatif - Guru menggalakkan murid menjana idea2 kritis dan kreatif yg sesuai dgn budaya yg diketengahkan. Membuat pertimbangan utk meneruskan budaya yg relevan dgn kehidupan masa kini.
·         Kaedah konteksual - Mengaitkan pembelajaran kpd reality kehidupan. Dapat memotivasikan murid2 utk membuat kaitan antara ilmu pengetahuan dgn pengaplikasiannya kpd budaya kehidupan mereka sbg ahli keluarga, masyarakat dan rakyat.
·         Kaedah koperatif. Murid belajar scr berkumpulan dpt dan berbincang scr harmonis. Murid2 dpt kerjasama dan berinteraksi dgn murid yg datangnya dari pelbagai latar budaya. Murid dilatih dgn akauntabiliti diri dan bertanggungjawab sesama ahli

·         Kaedah metakognitif - Memberikan peluang kpd murid2 memikirkan ttg proses pembelajaran, rancangan pembelajaran, pemantauan dan penilaian kendiri.  Guru boleh memberikan tugasan yg berkaitan dgn budaya masyarakat yg masih relevan utk dibahaskan o mereka.

No comments:

Post a Comment