Wednesday, July 17, 2013

pendekatan pengajaran untuk kelas bercantum

i. Pengajaran berpusatkan murid
ii. Melaksanakan aktiviti kumpulan
iii. Gunakan kaedah perbincangan
iv. Pendekatan kolaboratif

v. Pendekatan koperatif

No comments:

Post a Comment