Thursday, July 11, 2013

Cara guru mengambil kira kepelbagaian sosio-budaya


·   Guru perlu mengetahuai pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu etnik.
·   Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dan perangai bangsa sendiri dan penyataan yang dinyatakan dalam kelas
·   Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepada pelbagai kumpulan etnik.

·   Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan dan alat bantu mengajar.

No comments:

Post a Comment