Saturday, July 13, 2013

Aspek fizikal yang diambil kira guru semasa mengendalikan kelas bercantum

  • Susunan kerusi meja- disusun dengan sempurna mengikut kumpulan tahun persekolahan supaya guru dapat melihat murid-murid dari mana-mana tempat dalam bilik darjah
  • Ruang pembelajaran- sudut-sudut tertentu hendaklah disediakan mengikut kumpulan tahun persekolahan untuk semua mata pelajaran dan juga aktiviti pemulihan, bacaan, rehat, permainan dan sebagainya
  • Pameran bahan bantu mengajar mengikut kumpulan tahun persekolahan- puang pameran bahan pengajaran pembelajaran dan hasil murid perlu disediakan
  • Tempat penyimpanan bahan mengikut kumpulan tahun persekolahan- Perlu disediakan untuk penyimpanan barang kumpulan tahun persekolahan berbeza

No comments:

Post a Comment