Thursday, November 29, 2012

Simbol fonetik dalam bahasa melayuSimbol Vokal Bahasa Melayu

Sistem ejaan bertujuan untuk mewakili bunyi yang digunakan oleh penutur sesuatu bahasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, berikut disenaraikan bunyi dalam bahasa bahasa Melayu untuk dipadankan dengan simbol ejaan (huruf). Dalam hal ini tumpukan hanya kepada ejaan Rumi sahaja.

Huruf
Simbol bunyi
a
[a]
e (pepet)
[e]
e taling
[ə]
i
[i]
o
[i]
u
[u]

Jadual 5.1: Simbol Vokal Bahasa Melayu


 Simbol Konsonan


Huruf
Simbol bunyi
b
[b]
c
[č]
d
[d]
g
[g]
h
[h]
j
[j]
k
[k], [/], [Q]
l
[l]
m
[m]
n
[n]
p
[P]
q
[q]
r
[r]
s
[s] [š]
t
[t]
v
[v]
w
[w]
x
[z]
y
[Y]
z
[z]

Jadual 5.2: Simbol Konsonan


Simbol diftong

Huruf Gabungan Vokal

Simbol bunyi

ai

[ai]

au

[au]

oi

[oi]

Jadual 5.3: Simbol Diftong

Berdasarkan senarai dalam jadual 1, 2, dan 3, kita dapati ada simbol-simbol bunyi yang diwakili oleh satu huruf dan ada juga yang mewakili dua huruf dalam bahasa Melayu.


Simbol Konsonan Gandingan dan Rangkap


Konsonan Rangkap

Simbol bunyi

gh
[ 7 ]
ny
[ ɲ ]
ng
[ ŋ ]
sy
[ ∫ ]
th
[ q ]
dz
[ ð ]
akh
[ x ]

Rajah 5. 4: Konsonan Gandingan dan Rangkap

5 comments:

  1. Aslmkm.. Perkongsian yang sangat bermakna. Cuma nak komen sikit.. Simbol e (pepet) sepatutnya [ə] dan simbol e taling ialah [e]. Maaf kalau saya silap. Sila rujuk.

    ReplyDelete
  2. apa beza kedua-dua simbol untuk 's'?

    ReplyDelete
  3. apa beza kedua-dua simbol untuk 's'?

    ReplyDelete