Wednesday, November 14, 2012

Nota Ulangkaji Penulisan Kreatif - Gaya Bahasa


Pelabuhan Kebudayaan Peradaban Zaman
Gedung Akal Laut Bicara Manusia

Mutiara Pendeta Tasik Pujangga
Kota Kebenaran Penaung Kebebasan Ucapsuara
Dari Ruang Ini Bersinar Keagungan Pemikiran
Menghayati Teluk-liku Zaman Demi Zaman
Tanpa Prasangka Apa Tanpa Batas Benua

Kekal Bersama Angin Yang Mengusapi
Abadi Bersama Langit Yang Memayungi
Dikeramatkan Untuk Anda Menghirup Segala
Di Perpustakaan Tercinta Ini
 
1. Gaya bahasa dalam sajak Perpustakaan (Usman Awang)

metafora – perbandingan antara konkrit dan abstrak
Contoh : tasik pujangga
personafikasi –memberi unsur manusia atau benda hidup kepada benda bukan hidup.
Contoh : angin yg mengusapi
responsif - pengulangan di tengah baris.
Contoh : Rangkap 2 baris 4 dan 5 (zaman, tanpa)


2. Makna dan contoh paradoks dan hiperbola.

paradoks : pernyataan yang kelihatan bertentangan tetapi kenyataannya mengandungi kebenaran dengan pendapat umum yang realiti.Contoh : Dalam kesepian di tengah ramai.
hiperbola : bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenarnya.
Contoh : Seribu lautan sanggup diharungi.

No comments:

Post a Comment