Tuesday, October 11, 2016

TIPS OPERASI BERGABUNG

PENAMBAHAN DAN PENDARABAN
- Lakukan operasi darab dahulu.
- Tambah nombor dan hasil darab.

PENOLAKAN DAN PENDARABAN
- Lakukan operasi darab dahulu.
- Cari beza antara hasil darab dan nombor.

PENDARABAN DAN PEMBAHAGIAN
- Lakukan operasi bahagi dahulu.
- Tambah nombor dan hasil bahagi.

PENOLAKAN DAN PEMBAHAGIAN
- Lakukan operasi bahagi dahulu.
- Cari beza antara hasil bahagi dan nomborMonday, October 10, 2016

CARA MENDARAB NOMBOR DENGAN BETUL

1. Susunkan dua nombor dalam bentuk menegak. Nombor yang lebih besar ditulis di atas nombor satu digit atau dua digit.

2. Darab nombor di atas dengan nombor di bawah dari kanan ke kiri.
(Pastikan sifir dihafal)

3. Kumpulkan jika perlu.

Sunday, October 9, 2016

CARA-CARA MENOLAK NOMBOR DENGAN BETUL

1. Susunkan digit-digit mengikut nilai tempat dalam bentuk lazim.
2. Tolak dari kanan ke kiri.
3. Kumpulkan jika perlu.

Saturday, October 8, 2016

CARA-CARA MENAMBAH NOMBOR DENGAN BETUL

1. Susunkan digit-digit mengikut nilai tempat dalam bentuk lazim.
2. Tambah dari kanan ke kiri.
3. Kumpulkan jika perlu.

Friday, October 7, 2016

NISBAH

Maksud :
Nisbah ialah perbandingan antara dua kuantiti.

Ciri-ciri nisbah :
Tidak mempunyai unit.
Nisbah dibaca sebagai ? kepada ?

Contohnya :
6:10 dibaca sebagai 6 kepada 10.
3:8 dibaca sebagai tiga kepada lapan.

Nota tambahan :
Nisbah menunjukkan beberapa kali ganda suatu kuantiti melebihi kuantiti yg lain.

Thursday, October 6, 2016

cara-cara membina carta palang

1. Tentukan jenis carta palang (mengufuk atau mencancang).
2. Tentukan jenis data yg diwakili oleh setiap paksi.
3. Tentukan skala bagi setiap paksi.
4. Lukis palang.
5. Tulis tajuk untuk carta palang.

Wednesday, October 5, 2016

CARA-CARA MEMBINA PIKTOGRAF

1. Tentukan jenis piktograf (mengufuk atau mencancang).
2. Tentukan simbol dan bilangan unit yg diwakilinya.
3. Lukis piktograf.
4. Nyatakan petunjuk bagi simbol.
5. Tulis tajuk piktograf.