Wednesday, October 22, 2014

contoh teks pengerusi seminar penyelidikan tindakan
BISMILLAHIR RAHMANIRRAHIM
ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA


YANG DIHORMATI,
NAMA PENSYARAH
………………………………………………………………………
PENSYARAH JABATAN ?

SERTA RAKAN-RAKAN YANG DISAYANGI SEKALIAN.

SELAMAT DATANG KE :
SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP ?

SARUNG KETUPAT BERISI INTI
DIBAWA BUDAK SAMBIL BERLARI
KEHADIRAN SEMUA SANGAT DIHARGAI
MOGA MAJLIS BERTAMBAH SERI

BUNGA MAWAR CANTIK TERSEMAT
DIPETIK GADIS DI TEPI TITI
DOA DIBACA MEMOHON RAHMAT
MOGA MAJLIS TUHAN BERKATI


BAGI MENAMBAH KEBERKATAN MAJLIS KITA PADA HARI YANG PENUH BERMAKNA INI, MARILAH SAMA-SAMA KITA MENADAH TANGAN MENGAMINKAN BACAAN DOA YANG AKAN DIBACAKAN OLEH SAUDARA ………………….

MAJLIS DENGAN SEGALA HORMATNYA MEMPERSILAKAN.

AMIN AMIN YA RABBAL `ALAMIN

MAJLIS MERAKAMKAN SETINGGI-TINGGI PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA ……………….. DI ATAS BACAAN DOA ITU TADI.


SEBELUM SAYA MEMULAKAN SESI PEMBENTANGN PADA HARI INI, MOLEK KIRANYA, SAYA MEMBACAKAN PERATURAN-PERATURAN YANG PERLU DIPATUHI OLEH PEMBENTANG-PEMBENTANG


1.    PEMBENTANG DIBERIKAN MASA SEBANYAK 10 MINIT UNTUK MEMBENTANGKAN PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN MEREKA DAN 5 MINIT UNTUK SESI SOAL JAWAB.
2.    APABILA LOCENG PERTAMA DIBUNYIKAN SEKALI, 5 MINIT MASA SUDAH BERLALU.
3.    APABILA LOCENG DIBUNYIKAN SEBANYAK 2 KALI, MAKA SESI PMBENTANGAN SUDAH TAMAT.
4.    APABILA LOCENG DIBUNYIKAN SEKALI SELEPAS PEMBENTANGAN TAMAT, SESI SOAL JAWAB AKAN DIMULAKAN.
5.    LOCENG AKAN DIBUNYIKAN 2 KALI MENANDAKAN SESI SOAL JAWAB TELAH BERAKHIR.
6.    DIHARAP PARA PEMBENTANG DAPAT MENGGUNAKAN BAHASA YANG SOPAN DAN BERTATSUSILA SEPANJANG SESI PEMBENTANGAN DIJALANKAN.


TANPA MENGLENGAHKAN MASA, SAYA MENJEMPUT PEMBENTANG YANG PERTAMA BAGI SESI PERTAMA IAITU SAUDARA/SAUDARI
………………………………………………………………..
DENGAN TAJUK PEMBENTANGANNYA

…………………………………………………………….DENGAN SEGALA HORMATNYA, MAJLIS MEMPERSILAKAN

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA/SAUDARI ……………….ATAS PEMBENTANGAN SEBENTAR TADI. SEKARANG SAYA MEMBUKA MAJLIS UNTUK 5 MINIT YANG SETERUSNYA UNTUK SESI SOAL JAWAB.. DIPERSILAKAN


TERIMA KASIH DIUCAPKAN DI ATAS PERKONGSIAN SEBENTAR TADI

TANPA MENGLENGAHKAN MASA, SAYA MENJEMPUT PEMBENTANG YANG kEDUA BAGI SESI………… IAITU SAUDARA/SAUDARI
………………………………………………………………..
DENGAN TAJUK PEMBENTANGANNYA

…………………………………………………………….

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA/SAUDARI ……………….ATAS PEMBENTANGAN SEBENTAR TADI. SEKARANG SAYA MEMBUKA MAJLIS UNTUK 5 MINIT YANG SETERUSNYA UNTUK SESI SOAL JAWAB.. DIPERSILAKAN


TERIMA KASIH DIUCAPKAN DI ATAS PERKONGSIAN SEBENTAR TADI

SESI  PEMBENTANGAN KITA SEMAKIN HANGAT NAMPAKNYA,TANPA MELENGAHKAN MASA, SAYA MENJEMPUT PEMBENTANG YANG KETIGA BAGI SESI………… IAITU SAUDARA/SAUDARI
………………………………………………………………..
DENGAN TAJUK PEMBENTANGANNYA

…………………………………………………………….

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA/SAUDARI ……………….ATAS PEMBENTANGAN SEBENTAR TADI. SEKARANG SAYA MEMBUKA MAJLIS UNTUK 5 MINIT YANG SETERUSNYA UNTUK SESI SOAL JAWAB.. DIPERSILAKAN


TERIMA KASIH DIUCAPKAN DI ATAS PERKONGSIAN SEBENTAR TADI

AKHIRNYA SAMPAI SUDAH KITA KE PEMBENTANGAN YANG TERAKHIR BAGI SESI INI, SAYA DENGAN SUKACITANYA  MENJEMPUT PEMBENTANG YANG TERAKHIR BAGI SESI………… IAITU SAUDARA/SAUDARI
………………………………………………………………..
DENGAN TAJUK PEMBENTANGANNYA

…………………………………………………………….

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA/SAUDARI ……………….ATAS PEMBENTANGAN SEBENTAR TADI. SEKARANG SAYA MEMBUKA MAJLIS UNTUK 5 MINIT YANG SETERUSNYA UNTUK SESI SOAL JAWAB.. DIPERSILAKAN


TERIMA KASIH DIUCAPKAN DI ATAS PERKONGSIAN SEBENTAR TADI

YANG KURIK ITU KUNDI
YANG MERAH ITU SAGA
YANG BAIK ITU BUDI 
YANG INDAH ITU BAHASA

KALAU ADA SUMUR DI LADANG
BOLEH KITA MENUMPANG MANDI
KALAU ADA SESI AKAN DATANG
INSYAALLAH KITA BERJUMPA LAGI.

DENGAN INI BERAKHIRLAH SESI PEMBENTANGAN KITA PADA PAGI INI.
SAYA ……………… MEWAKILI SEMUA PIHAK PENGANJUR MENYUSUN SEPULUH JARI MEMOHON MAAF SEKIRANYA TERDAPAT SEBARANG KELEMAHAN SEPANJANG SEMINAR INI BERJALAN.Tuesday, October 21, 2014

Model peringkat-peringkat proses kaunseling (Model Eisenberg dan Delaney)
1.                  Perjumpaan awal

Di peringkat ini, kaunselor perlu menyapa klien dengan baik, menunjukkan empati, ketulenan, kemesraan dan anggapan positif terhadap kliennya. Apabila keadaan mesra telah wujud, klien lebih bersedia untuk berkongsi masalahnya serta akan menceritakan lebih lanjut tentang masalah itu. Kaunselor juga perlu menggalakkan penilaian kendiri klien iaitu klien memikirkan kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri dan menyediakan sesuatu untuk difikirkan oleh klien sebelum sesi seterusnya.

2.                  Penerokaan masalah dan membina perhubungan

Pada peringkat ini, kaunselor terus membina perhubungan yang baik dengan klien. Kaunselor harus memastikan kepercayaan klien terhadap dirinya dengan memelihara kerahsiaan maklumat yang diberikan oleh klien.  Kaunselor juga perlu menunjukkan bahawa beliau berempati dan amat mementingkan kebajikan klien. Dengan cara ini proses penerokaan akan dapat berjalan dengan lancar dan berkesan.

Bagi menggalakkan klien meluahkan masalahnya, kaunselor boleh menggunakan soalan-soalan terbuka, refleksi, parafrasa, meminta penjelasan dan kemahiran-kemahiran asas kaunseling yang lain. Tujuan utamanya adalah untuk membolehkan kaunselor memahami klien dan membantu klien mencapai kesedaran kendiri.

3.         Penentuan Matlamat

            Peringkat ini terdiri daripada empat komponen yang berkait rapat iaitu

a.                   Penentuan matlamat kaunseling.
b.                  Menimbangkan ciri-ciri klien yang boleh mempengaruhi strategik kaunselor.
c.                   Memikirkan matlamat-matlamat proses iaitu yang berlaku sepanjang proses menolong.
d.                  Membina satu rancangan tindakan yang akan dilaksanakan oleh klien agar matlamatnya tercapai.

4.         Membina dan Melaksanakan Pendekatan

            Di peringkat ini, kaunselor bersama-sama dengan klien akan cuba membina dan melaksanakan satu pendekatan yang bersesuaian untuk mencapai matlamat kaunseling.

5.         Menilai Pencapaian

            Di peringkat ini, kaunselor akan menilai keberkesanan strategik yang telah digunakan. Jika terdapat kelemahan-kelemahan atau kekurangan maka kaunselor bersama-sama klien akan memikirkan cara-cara untuk mengatasinya.

6.         Penamatan dan susulan

Di peringkat ini, kaunselor akan membuat susulan sama ada strategik atau pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah klien berjaya atau tidak. Jika berjaya maka proses kaunseling bolehlah ditamatkan. Jika tidak, sesi kaunseling boleh dimulakan semula.

Monday, October 20, 2014

contoh jadual pembentangan seminar penyelidikan tindakan

JADUAL PEMBENTANGAN
SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN 201?
Nama institut?

TEMPAT : ?
TARIKH/MASA
SESI
NAMA PEMBENTANG
NO KP
TAJUK
PENSYARAH PENILAI
Tarikh (hari)

11.00 – 2.00 petang
Rehat

TARIKH/MASA
SESI
NAMA PEMBENTANG
NO KP
TAJUK
PENSYARAH PENILAI
Tarikh?

2
TARIKH/MASA
SESI
NAMA PEMBENTANG
NO KP
TAJUK
PENSYARAH PENILAI
tarikh

3

10. 30 – 11.00 pagi
KUDAPAN


TARIKH/MASA
SESI
NAMA PEMBENTANG
NO KP
TAJUK
PENSYARAH PENILAI
Tarikh?

4


TARIKH/MASA
SESI
NAMA PEMBENTANG
NO KP
TAJUK
PENSYARAH PENILAI
Tarikh?

5