Friday, November 11, 2016

CONTOH SOALAN MATEMATIK TAHUN 3 KERTAS 2

Tunjukkan jalan kerja.

1. Cari
a) 1000 + 392
b) 7000 - 488

2. Hitung
a) 3 ribu x 2
b) 9 ribu x 10

3. Cari baki apabila 8599 dibahagi dengan 8.

4. Cari jumlah 86, 64 puluh dan 7921. Bundarkan jawapan kamu kepada ratus yang terdekat.

5. Lengkapkan
a) 2 tahun 4 bulan = _____ bulan
b) 2 jam 40 minit + 1 jam 26 minit = ______ jam ______ minitNo comments:

Post a Comment