Tuesday, November 1, 2016

SEBAB MALAYSIA MENGANGGOTAI KOMANWEL

1. Eratkan perhubungan dan perpaduan dalam kalangan negara anggota.

2. Menjaga dan memajukan negara dengan kerjasama negara anggota.

3. Membentuk persepaduan di bawah satu pertubuhan dan bekerjasama dalam pelbagai bidang dalam kalangan negara anggota.

4. Mendapat kemudahan dan layanan baik daripada kerajaan Britain terutamanya untuk pasaran barangan di negara anggota Komanwel.

5. Meningkatkan lagi kepakaran dalam pelbagai bidang melalui kemudahan pendidikan kepada di bawah Rancangan Pelajaran Komanwel  (Colomba Plan).

No comments:

Post a Comment