Wednesday, November 2, 2016

KESAN POSITIF GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN SEBUAH NEGARA MEMBANGUN

Pendahuluan :

Globalisasi bererti dunia tanpa sempadan akibat kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi.

Berlaku aliran barangan, perkhidmatan, idea, dan maklumat secara bebas antara negara tanpa sekatan.


1. Globalisasi memajukan ekonomi negara

Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi mempergiat perdagangan antarabangs

Peniaga dapat meluaskan pasaran ke seluruh dunia.

Persidangan video, internet, dan emel telah memudahkan perhubungan.

E-dagang dan e-perbankan juga dapat dijalankan.

Peniaga dan pengguna menjual dan membeli barangan melalui internet.

Ekonomi negara berkembang pesat.


2. Globalisasi mewujudkan persefahaman sejagat

Sistem komunikasi yang menghubungkan seluruh dunia memudahkan interaksi.

Pertukaran pengetahuan, pengalaman, budaya, dan sebagainya bergerak bebas.

Menjalin hubungan erat dan mengurangkan salah faham.

Peristiwa yang berlaku di seluruh dunia dapat diketahui dengan serta merta.

Membolehkan bantuan diberikan segera.


3. Pemindahan teknologi bertambah pesat.

Pelabur asing membawa teknologi baharu ke sesebuah negara

Pelabur asing menubuhkan pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D)

Rakyat tempatan berpeluang untuk mempelajari dan memiliki teknologi canggih.

Rakyat tempatan mampu menjalankan penyelidikan dan pembagunan (R&D).


Kesimpulan :

Globalisasi telah membawa kesan yang besar.

Penduduk dunia perlu bersedia untuk menghadapi globalisasi.

Dengan cara ini, barulah globalisasi benar-benar mendatangkan faedah kepada kita.

No comments:

Post a Comment