Wednesday, November 16, 2016

CONTOH SOALAN OBJEKTIF TAJUK KATA HUBUNG TAHUN 3

Kakak suka mandi ______ menyanyi.
A. sambil
B. dan
C. atau
D. lalu

Mania menyatakan ______ dia akan menyertai rombongan ke Pulau Langkawi.
A. kerana
B. kecuali
C. apabila
D. bahawa

Siti rajin memasak ______ kakaknya malas.
A. tetapi
B. atau
C. jika
D. sambil

Kamu hendak makan nasi goreng ______ nasi ayam?
A. lalu
B. atau
C. serta
D. kecuali

Emak saya seorang yang tegas ______ baik hati.
A. tetapi
B. untuk
C. sementara
D. lalu

Bersukanlah selalu ______ badan kita menjadi sihat.
A. sejak
B. supaya
C. sambil
D. tetapi

No comments:

Post a Comment