Saturday, July 6, 2013

5 faktor yang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita

i. kemudahan mendapatkan guru
ii. kemudahan bahan-bahan rujukan
iii. kelas sosial masyarakat
iv. lokasi sekolah dan tempat tinggal
v. kemudahan ICT

vi.peluang kerjaya selepas tamat belajar.

No comments:

Post a Comment