Tuesday, July 2, 2013

Ciri2 utama bagi mengklasifikasikan masyarakat

·         Hidup berkelompok
·         Mempunyai budaya
·         Sering mengalami perubahan
·         Saling berinteraksi

·         Mempunyai kepimpinan

No comments:

Post a Comment