Saturday, July 20, 2013

Laras bahasa yang akan mempengaruhi keberkesanan komunikasi antara guru dan murid

i. Laras Bahasa Biasa
ii. Laras Bahasa Akademik
Ili. Laras Bahasa Sastera / Kreatif
iv. Laras Bahasa Agama
v. Laras Bahasa Sukan
vi. Laras Bahasa Sains
vii. Laras Bahasa Rencana
viii.Laras Bahasa Iklan / Perniagaan
ix. Laras Bahasa Media Massa
x. Laras Bahasa Undang-Undang

xi. Laras Bahasa Ekonomi

No comments:

Post a Comment