Monday, July 8, 2013

5 faktor ketaksamaan peluang pendidikan di kawasan bandar dan kawasan luar bandar (pedalaman)


·         kurangnya guru pakar yang berpengalaman dalam satu-satu bidang.
·         Pertumbuhan pusat urban yang lembab
·         Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang merangsang.
·         Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam kalangan guru.
·         Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar.
·         Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas.

·         Jurang sosioekonomi

No comments:

Post a Comment