Sunday, June 9, 2013

Kriteria-kriteria penting dalam pelaksanaan bercerita tanpa alat

·       Gunakan nada suara dan mimik muka yang sesuai supaya menarik perhatian.
·       Elakkan cerita yang terlampau susah utk difahami dan banyak mengandungi pentafsiran yg belum mampu digarap oleh kanak-kanak.
·       Gunakan bahasa yg mudah dan berulang-ulang. Hal ini dapat memperkukuh daya ingatan dan perkara yg didengari difahami dgn jelas.
·       Ekspresi muka perlulah sesuai dengan emosi yg digambarkan dalam cerita seperti terkejut, marah, dan gembira.
·       Hubungan mata antara pencerita dengan pendengar juga perlu diwujudkan bagi mengekalkan perhatian kanak-kanak serta kawalan kelas.
·       Kemahiran dalam menggerakkan anggota badan tertentu dapat menjelaskan isi cerita.
·       Guru perlu peka terhadap reaksi kanak-kanak. Halangan atau gangguan terhadap tumpuan kanak-kanak hendaklah diatasi agar tidak berpanjangan.

`

No comments:

Post a Comment