Sunday, June 30, 2013

Definisi sosialisasi, indikator kelas sosial, kawalan sosial, mobiliti sosial

 definisi sosialisasi
·   Proses interaksi social yg m’bolehkan indi. belajar norma, cara hidup masyarakat dan peranannya.

 indicator kelas social
·   Taraf pendidikan, jenis pekerjaan spr mahir, separuh mahir & kurang mahir, pendapatan bulanan & tahunan.

 definisi kawalan social
·   Tindakan yg diambil utk memastikan indi. mematuhi norma masyarakat. Tujuannya adalah supaya mencorak tingkah laku indi. sesuai dengan norma masyarakat.

 definisi mobility social

·   Pergerakan individu / kumpulan antara kedudukan yg berbeza dalam stratifikasi social. Pergerakan boleh berlaku secara mendatar atau menegak.

No comments:

Post a Comment