Wednesday, June 19, 2013

Perbezaan antara bangsa dan masyarakat

  •   Bangsa-Berkait dengan nasionaliti & semangat kebangsaan, iaitu orang-orang yg sama-sama berjuang utk mewujudkan sesebuah negara yg dianggap barn & merdeka. Sekumpulan orang yg mempunyai ciriciri kebudayaan, nilai & aspirasi yg sama, cth : Bangsa Malaysia.
  •   Masyarakat-Sekumpulan manusia yg hidup di satu tempat. Ikut peraturan, ada norms tertentu utk tingkah laku. Mempunyal sistem nlial yg sama & ada sistem kawalan social.  Berinteraksi antara satu dgn lain.Cara hidup, kebudayaan yg lebih kurang sama.  Mempunyal komltmen terhadap kebalkan masyarakat

No comments:

Post a Comment