Thursday, June 6, 2013

Maksud aliran (realis, absurd, surelis) dan kelebihannya

    i.        Realis : nyata – tak perlukan kreativiti tinggi, perlukan daya pemerhatian yang tinggi
 ii.        Absurd : tak nyata – menggunakan bajet yang rendah, peralatan tak perlu banyak

iii.        Surelis : separa nyata –paling sesuai bagi seorang pengarah yang berpengalaman.

No comments:

Post a Comment