Friday, June 21, 2013

Perkaitan kurikulum tersirat dengan perpaduan antara kaum

·         Kurikulum tersirat boleh menyatukan murid pelbagai kaum melalui aktiviti kokurikulum - badan beruniform, persatuan, kelab serta permainan.
wujud peluang untuk pelajar-pelajar yang datang dari persatuan serta kaum yang berlainan untuk berinteraksi antara satu sama lain.
·         Pertandingan permainan tradisional juga boleh menyatukan murid pelbagai kaum
murid-murid dapat mengenali permainan tradisional kaum masing-masing dan secara tidak langsung hubungan antara kaum dapat dieratkan.
·         aktiviti kelas secara berkumpulan, guru membahagikan kumpulan berdasarkan prinsip menggalakkan interaksi antara murid yang berlainan kaum.
dapat berinteraksi dan berkongsi idea antara satu sama lain. hubungan antara murid yang berlainan kaum akan dapat dieratkan dan semangat kesepaduan dapat dipupukkan.
·         Murid - menyemaikan perasaan menerima dan menghormati bahasa ibunda dan dialek kaum lain melalui aktiviti yang pelajar ambil bahagian.
dapat mengeratkan hubungan antara pelbagai kaum pelajar malah dapat meningkatkan kemahiran berbahasa pelajar dalam pelbagai dialek.

·         kementerian membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum.
menerapkan pelbagai unsur budaya yang terdiri daripadi pelbagai kaum. Contohnya perayaan, adat resam,makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia.

No comments:

Post a Comment