Saturday, October 17, 2015

CONTOH SOALAN MATEMATIK TAHUN 3 UJIAN FORMATIF

SK ?

UJIAN FORMATIF 2
MATEMATIK TAHUN 3
1 JAM 15 MINIT

NAMA :                                                                  KELAS :
_________________________________________________________________

SOALAN OBJEKTIF
Bulatkan jawapan yang betul.
1.  Enam ribu tujuh ratus dua ditulis dalam bentuk angka ialah
a.  6720
b.  6702
c.  6270
d.  6207

2. Antara berikut yang manakah lebih daripada 6136?
a.  6140
b.  6128
c.  6119
d.  6110

3.
Jumaat
2349
Sabtu
3817
Ahad


Jadual di atas menunjukkan bilangan pelawat yang mengunjungi Zoo Negara. Bilangan pelawat pada hari Ahad adalah 56 orang lebih daripada jumlah bilangan pelawat pada hari Jumaat dan sabtu. Berapakah bilangan pelawat pada hari Ahad?

a. 6231
b. 6166
c. 6222
d. 6110


 
4.               -  4367 = 5000
a. 9367
b. 8267
c. 1367
d. 633

5.   7240 – 385 =
a.  6145
b.  6155
c.  6855
d.  7145

3848
 
3980
 
3489
 
6.

Cari beza antara nombor yang paling besar dengan nombor yang paling kecil.
a.  491
b.  482
c.  350
d.  1327.  Darabkan 78 dengan 9
a. 7263
b. 6372
c. 702
d. 657

8.  Antara berikut, yang manakah mempunyai hasil darab yang paling besar?
a.    2 x 1000
b.    49 x 100
c.    820 x 10
d.   435 x 3

9.       Arif, Sani dan Zahirah masing-masing ada 126 keping kad. Berapakah bilangan         kad
mereka kesemuanya?
a.   375
b.   378
c.   486
d.   504

10.  Antara berikut, yang manakah benar?
a.   42   6 = 8
b.  48   8 = 7
c.   56   7 = 9
d.  72   9 = 811.  Antara berikut yang manakah benar?
a.  42   6 =
b.  48   8 =
c.  56   7 =
d.  72   9 =

12.     4010 biji gula dikumpulkan seratus-seratus. Berapa biji gulakah yang tidak dapat          dikumpulkan?
a.  10
b.  40
c.  100
d.  400
SOALAN SUBJEKTIF
Jawab semua soalan.

1. Bundarkan 2654 kepada ratus yang terdekat. (1 markah)


6580   ,  5860   ,   6850
 
2.
Susun nombor  di atas mengikut tertib menurun. (1 markah)


3. Lengkapkan. (2 markah)
4  5  3  9
 
         2
 
4  2  1  3
 
 4.                                                 

Cari nilai P + Q berpandukan garis nombor di atas. (3 markah)
5. Selesaikan.
483 + 2567 + 1032 = _______    (2 markah)


6.  Aisyah ada 2136 biji manik. Berapakah bilangan manik yang perlu ditambahkan lagi        supaya  menjadi 4000 biji manik. (2 markah)7. Lengkapkan.  (2 markah)
6       3  5
 
     4       2
 
6   5   2  
 
 

8. Selesaikan dalam bentuk lazim.
5312 – 1206 - 738 =  ____________      (2 markah)
9. Lengkapkan ayat matematik.  (1 markah)
 
                 X                 =


10. Selesaikan 607 x 7 = ______ (2 markah)
11.      Satu tin mempunyai 56 keping biskut. Berapa keping biskutkah di dalam 100 tin yang sama? (2 markah)

12.   734  7 = ______ (2 markah)

13. Rosli berkongsi 100 biji mangga sama banyak dengan 4 orang rakannya. Berapa biji manggakah      yang setiap orang dapat? (2 markah)


14.    Berapakah bakinya apabila 65 dibahagi dengan 10? (3 markah)


15.   540 batang pensel diikat sepuluh-puluh. Berapa ikat penselkah kesemuanya? (3 markah)

16.     Aina memasukkan 2409 keping setem secara sama banyak ke dalam 7 buah album.          Berapakah bilangan setem di dalam setiap album dan berapakah bakinya? (3 markah)

No comments:

Post a Comment