Thursday, October 15, 2015

CONTOH SOALAN MATEMATIK TAHUN 3 AKHIR TAHUN

Arahan : Jawab semua soalan.

1. Tulis nombor dalam perkataan.
a.   4783 : ______________________________________________________________
b.   9015 : ______________________________________________________________

2. Tulis nilai tempat bagi digit bergaris.
      a.   3148 = ___________
      b.   8419 = ___________

3012       2103       1302       3210
 
3. Susun nombor yang berikut mengikut tertib menaik.
4. Cerakinkan nombor yang berikut.
   
    5017 = ______ + ______ + ______ + ______

5. Apakah nombor selepas 5686 ?


6. Tulis pecahan dalam angka.

a.   Lima perenam : __________
b.   Tiga pertujuh : __________

7. Lorek rajah mengikut nilai perpuluhan yang diberi.


8. Bulatkan jawapan.
Lebih kecil
 
Lebih besar
 
0.19                                               0.47

9. Tulis peratus bagi bahagian berlorek.10. 6783 + 2501 + 453 =
11. 4430 – 66 - 2758 =12. 43 x 5 =


13. 546   6 =14. RM 429.50 – RM 0.95 =
15. 432 minit   8 =16. 360 cm + 475 cm =

17. 2 kg 200 g x 4 =

18. 5    500 m   - 2   250 m   =
19. Tulis waktu.20. Pak Abu membuat 1456 cucuk sate. 678 cucuk sate telah dijual. Berapakah bilangan sate yang tinggal ?21. Jane membeli 8 kotak syampu. Setiap kotak ada 24 botol syampu. Kira jumlah syampu Jane.


22. Puan Rina ada 48 ekor ikan. Dia memasukkan ikan itu sama banyak ke dalam 8 buah pinggan. Berapa ekorkah ikan di dalam setiap pinggan?23. Pekerja-pekerja kilang membungkus 245 helai baju sama banyak ke dalam 10 buah beg plastik. Berapakah helai baju di dalam setiap beg plastik dan berapa bakinya ?


24. Panjang riben merah ialah 125 cm. Panjang reben kuning ialah 58 cm lebih daripada panjang reben merah. Berapakah panjang riben kuning ?

25. Jisim Kim Lian ialah 42 kg 800 g. Jisim Ramu adalah 2 kg 400 g lebih daripada jisim Kim Lian. Berapakah jisim Ramu ?


No comments:

Post a Comment