Friday, February 6, 2015

Jenis burnout menurut Maslach & Jackson (1981)

i. kelesuan emosi (emotional exhaustion) - perasaan kelesuan fizikal dan emosi dan perasaan bosan akibat daripada tekanan kerja dan kekangan-kekangan masa harian.

ii. depersonalisasi (depersonalization)- pembentukan sikap yang negatif dan respons yang dingin terhadap orang lain (contoh: pelajar, rakan sejawat) di tempat kerja seseorang. Ia disebabkan oleh interaksi yang terlalu kerap dan tidak berhabisan antara seorang individu dengan orang lain di tempat kerjanya.

iii. Pencapaian peribadi : perasaan kehilangan harga diri dan perasaan kurang mencapai dalam pekerjaan. Ia disebabkan oleh kurang penghargaan dan maklumbalas yang positif. 

No comments:

Post a Comment