Thursday, October 6, 2016

cara-cara membina carta palang

1. Tentukan jenis carta palang (mengufuk atau mencancang).
2. Tentukan jenis data yg diwakili oleh setiap paksi.
3. Tentukan skala bagi setiap paksi.
4. Lukis palang.
5. Tulis tajuk untuk carta palang.

No comments:

Post a Comment