Monday, October 10, 2016

CARA MENDARAB NOMBOR DENGAN BETUL

1. Susunkan dua nombor dalam bentuk menegak. Nombor yang lebih besar ditulis di atas nombor satu digit atau dua digit.

2. Darab nombor di atas dengan nombor di bawah dari kanan ke kiri.
(Pastikan sifir dihafal)

3. Kumpulkan jika perlu.

No comments:

Post a Comment