Saturday, April 9, 2016

REFLEKSI MINGGUAN (MINGGU 10) (PRAKTIKUM KETIGA TIGA BULAN)

Sepanjang minggu ini, proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) dapat dijalankan dengan baik. Semua perancangan yang dirancang dalam rancangan pengajaran harian (RPH) dapat dijalankan dengan baik. Kehadiran saya untuk minggu ini juga adalah penuh. Semua program dan aktiviti yang dijalankan sepanjang minggu ini juga dapat saya hadir untuk memberikan kerjasama terhadap pihak sekolah. Murid-murid juga dapat memberikan kerjasama dan perhatian yang sepenuhnya terhadap PdP yang berlansung.
Antara kekuatan yang saya perhati sepanjang minggu ini adalah mengenai inovasi PdP yang saya lakukan, iaitu menyelitkan aktiviti menyanyi secara boria dalam sesi PdP. Saya dapat lihat bahawa murid teruja dengan aktiviti tersebut. Hal ini kerana, sebelum ini guru tidak pernah melaksanakan aktiviti nyanyian secara boria. Saya lihat murid seronok bergerak ke kanan dan kiri.
Namun begitu, disebalik keseronokan, terdapat juga kebosanan. Hal ini kerana, lagu boria tersebut terlalu panjang. Bila di akhir PdP, murid kelihatan penat untuk menyanyi sambil membuat pergerakan. Selain itu, tidak ada iringan muzik yang mengiringi aktiviti nyanyian secara boria tersebut. hal ini menambah kebosanan murid. Mula-mula sahaja murid teruja. Bila sudah penat, mereka menyanyi dengan perlahan.
Untuk mengatasi kelemahan di atas, saya perlulah menyediakan lagu iringan muzik bagi setiap kali aktiviti nyanyian dijalankan di dalam kelas. Sehubungan dengan itu, murid akan bertambah seronok dan tidak rasa penat kerana hatinya terhibur. Sebenarnya, saya sudah memikirkan hal ini sebelum aktiviti nyanyian secara boria dijalankan. Namun, saya tidak ada kemahiran untuk membuang suara Boria Upin-Ipin dan mengambil latar iringan muzik sahaja. Sebagai seorang guru, saya perlu ada kemahiran tersebut. Hal ini seterusnya dapat membuatkan sesi PdP saya bertambah menarik.
Syukur ke hadrat ilahi kerana saya sudah berjaya melaksanakan praktikum untuk minggu ke-10 ini. Berbaki dua minggu sahaja lagi. Saya perlu mengharunginya dan menimba sebanyak ilmu pengetahuan yang boleh. InsyaAllah. Sekian.


No comments:

Post a Comment