Sunday, April 10, 2016

REFLEKSI PROJEK BESAR INTERNSHIP

REFLEKSI PROJEK BESAR (PROGRAM?)
Pada 14 Julai 2014 hingga 18 Julai 2014, telah berlansungnya program?. Kumpulan sasaran bagi program ini ialah murid-murid tahap satu SK ?. Sepanjang program ini berlansung, banyak kekutan, kelemahan dan cadangan penambah baikan yang telah dikenal pasti.
            Saya dapat lihat bahawa kekuatan projek ini adalah dapat meningkatkan perbendaharaan kata murid secara umumnya. Hal ini kerana, murid-murid tahap satu biasanya masih kurang lagi bilangan perbendaharaan kata Bahasa Melayu mereka. Lebih-lebih lagi murid-murid berbangsa selain Melayu. dengan adanya kuiz seni budaya, mereka dapat mengetahui perkataan-perkataan baharu seperti Kantonis, belacan, santan dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat semasa mereka menjawab soalan-soalan tersebut. Ada diantara mereka yang bertanya kepada saya tentang maksud sesuatu perkataan itu.
            Seterusnya, bagi aktiviti lain seperti pantun juga dapat meningkatkan keyakinan diri murid-murid di hadapan khalayak. Mula-mula murid-murid tahun dua da tiga disaring di dalam kelas masing-masing. Kemudian, ke peringkat separuh akhir iaitu untuk memilih mereka yang benar-benar layak masuk ke peringkat akhir. Di sini mereka perlu berani tampil di hadapan khalayak. Pada peringkat akhir pula, mereka diasahkan kemahiran mengingat rangkap-rangkap pantun. Markah akan ditolak sekiranya mereka tidak mengingatinya dengan tepat. Oleh yang demikian, saya lihat bahawa projek ini benar-benar memberi impak yang positif kepada para murid ?, khususnya murid-murid tahap satu.
            Kelemahan yang dikenal pasti sepanjang program ini berlangsung adalah mengenai atur cara program yang tidak difahami oleh guru-guru. Sebelum ini, saya dan Kamariah telah membuat satu perjumpaan mesyuarat pada minggu sebelum program. Namun, semasa mesyuarat tersebut, atur cara program kami dibidas kerana tidak sesuai dengan syarat yang dinamakan pertandingan. Sehubungan dengan itu, saya terpaksa membuat suatu atur cara yang baharu dan mungkin atur cara yang baharu itu tidak disebarluaskan kepada guru-guru. Saya telah menyebarluaskan info-info bagi program tersebut di setiap kelas dan telah menampal info-info tersebut di papan kenyataan setiap kelas dan di bilik guru. Mungkin kami tidak menyebarluas kepada semua guru. Ada guru yang masih tidak faham tentang atur cara yang dijalankan. Hal ini mungkin disebabkan terlalu banyak aktiviti pertandingan dan terlalu banyak tugasan yang perlu mereka siapkan.
Untuk mengatasi kekurangan di atas, saya sepatutnya perlulah membuat suatu lagi mesyuarat untuk menyatakan tugasan yang baharu diubah kepada semua guru. Cara kami menerangkan kepada seorang demi seorang guru tidak berkesan. Hal ini kerana, mereka masih tidak nampak perkara yang perlu mereka lakukan. Namun, saya tidak berasa terkilan kerana program ini masih berjalan dengan lancar kerana semua pihak masih ingin membantu dan memberikan kerjasama walaupun terpinga-pinga serta tidak berapa faham tentang tugasan yang perlu dibuat.

Akhir sekali, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya dapatlah saya melaksanakan projek besar ini. Hanya tinggal satu sahaja projek iaitu projek kecil yang perlu dijalankan. Saya juga bersyukur kerana warga ? sudi memberikan kerjasama sepanjang program ini dijalankan. Sekian.

No comments:

Post a Comment