Sunday, May 26, 2013

Kepentingan matlamat organisasi

·       Mampu menjadikan kewujudan organisasi tersebut sah dan tidak menyalahi undang-undang.
·       Matlamat akan bertindak sebagai satu aktiviti atau tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh organisasi.
·       Matlamat organisasi bertindak sebagai satu titik permulaan bagi semua kegiatan organisasi.

·       Matlamat juga bertindak sebagai satu desakan atau paksaan yang mesti dilakukan oleh sesebuah organisasi.

No comments:

Post a Comment