Friday, April 26, 2013

LEMBARAN KERJA CARI PERKATAAN TERSEMBUNYI (KATA KERJA TERBITAN)


LEMBARAN KERJA 2
 
Arahan:
  1. Sila garis perkataan yang tersembunyi.

m
a
e
b
i
l
p
o
i
u
l
e
a
m
e
n
c
a
r
i
i
k
m
f
z
r
k
b
r
o
b
y
j
p
t
d
l
l
y
h
m
k
t
h
e
b
f
a
o
f
a
t
l
r
g
r
h
t
r
p
i
s
g
p
e
f
l
u
y
i
d
a
a
r
k
w
q
u
x
u
h
g
a
s
e
g
q
s
a
m
j
d
t
e
w
s
d
a
a
s
k
t
e
r
m
a
k
a
n
a

Perkataan yang perlu dicari :
  1. Mencari
  2. Berlari
  3. Termakan
  4. Diambil
  5. Memperluas
  6. Diperbesar

No comments:

Post a Comment