Saturday, November 30, 2013

Antara perkara yang perlu dicatatkan oleh para penyusun kamus

-kata dasar
-bentuk kata
-contoh penggunaan kata
-maklumat sumber bahan
-tarikh diterbitkan

-singkatan nama pengumpul bahan

No comments:

Post a Comment