Saturday, November 23, 2013

Perkara tentang Kamus Dewan

-      Kamus paling utama dan berwibawa
-      Kamus pegangan bahasa Melayu
-      Landasan penyusunan kamus lain rujukan penting bagi kosa kata
-      Mempunyai kosa kata tempatan dan serantau

-      Mempunyai lebih 28 ribu kosa kata entri

No comments:

Post a Comment