Friday, November 22, 2013

Maksud bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi

           (i) Bahasa Kebangsaan :
                -identiti nasional/negara
     -lambang bagi sesuatu bangsa atau negara
     -bahasa yang digunakan untuk tujuan politik dan komunikasi rasmi
     -ada kaitan rapat dengan sejarah bangsa dan negara itu sendiri
             (ii) Bahasa Rasmi :
                -bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi
     -urusan pemerintahan dan pentadbiran
     -sistem pendidikan
     -urusan perdagangan dan perusahaan
     -kehakiman
     -upacara rasmi

     -antarabangsa

No comments:

Post a Comment