Thursday, January 8, 2015

Langkah melaksanakan penyelidikan tindakan

        I.            -menyatakan mslh kajian
      II.            -menetapkn objektif kajian
    III.            -membentuk soalan kajian
    IV.            -merancang reka bentuk kajian
      V.            -mengumpul data

    VI.            -melaporkan hasil kajian

No comments:

Post a Comment