Monday, September 19, 2016

AYAT MAJMUK

Maksud ayat majmuk :

Ayat yg mengandungi dua ayat tunggal atau lebih.

Ciri ayat majmuk :

Digabungkan dgn menggunakan kata hubung seperti dan atau, serta, lalu, dll.

Contoh ayat majmuk :

Ahmad dan Siti (dua subjek) bermain catur (satu predikat).
Rama (satu subjek) menyanyi sambil menyiram pokok bunga (dua predikat).
Pekerja-pekerja syarikat itu (satu subjek) rajin dan amanah (dua predikat).

No comments:

Post a Comment