Friday, September 16, 2016

KATA TERBITAN AWALAN TER- DAN DI-

Maksud imbuhan :
Proses penambahan dalam pembentukan kata.

Ciri kata terbitan :
Perkataan yg ditambah imbuhan.

Maksud imbuhan awalan :
Imbuhan yg ditambah di hadapan kata dasar.

Jenis awalan teR- :

1. AWALAN TER-

Bercantum dengan kata dasar utk membentuk kata kerja dan kata adjektif. Imbuhan ini mempunyai beberapa maksud iaitu tidak sengaja, sudah atau sedia, paling dan berulang-ulang.

Contoh : terjatuh, terpijak, tertidur, terbaik, tercantik

2. AWALAN DI-

Bercantum dengan kata dasar utk membentuk kata kerja pasif. Awalan ini mempunyai beberapa maksud seperti memberatkan perbuatan, menyatakan makna perbuatan dan penanda kata kerja.

Contoh : disepak, disiram, disapu, dipeluk, dirawat, dipakai

No comments:

Post a Comment