Sunday, September 11, 2016

KATA ADJEKTIF

Maksud

Kata yg menerangkan sifat atau keadaan sesuatu nama sama ada orang, haiwan, benda, tempat dan sebagainya. Boleh disertai kata penguat iaitu sangat, amat, paling, sungguh, dsb.

Jenis-jenis

Kata adjektif cara
Laju, perlahan

Kata adjektif warna
Putih, kuning

Kata adjektif jarak
Luas, sempit

Kata adjektif ukuran
Rendah, tinggi

Kata adjektif waktu
Siang, malam

Kata adjektif keadaan
Bersih, kotor

Kata adjektif bentuk
Bulat, bujur

Kata adjektif pancaindera
Wangi, sedap

Kata adjektif perasaan
Gembira, sedih, benci, marah

No comments:

Post a Comment