Tuesday, September 13, 2016

KATA HUBUNG GABUNGAN

Fungsi :
Utk menyambung perkataan, frasa, atau ayat.

Maksud :
Perkataan yg digunakan utk menggabungkan ayat majmuk gabungan, iaitu dua klausa yg bersifat setara.

Contoh :
Dan, atau, lalu, tetapi, serta, sambil, kemudian, malahan

No comments:

Post a Comment