Sunday, September 18, 2016

AYAT TUNGGAL

Maksud :

Ayat yg mengandungi satu subjek dan satu predikat.
Ayat ini boleh dibina dalam pelbagai jenis ayat sama ada ayat penyata, ayat tanya, ayat seru dan ayat perintah.
Subjek dan predikat dalam ayat tunggal terdiri drpd frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif.

Contoh :

Suhana (subjek) sedang menonton televisyen (predikat).
Kakak (subjek) membawa bakul ke pasar (predikat).
Kucing itu (subjek) tidur di bawah kerusi (predikat).

No comments:

Post a Comment