Friday, September 9, 2016

KATA KERJA AKTIF TRANSITIF

Maksud kata kerja :
Perkataan yg menunjukkan perbuatan yg dilakukan oleh manusia atau haiwan.

Maksud kata kerja aktif :
Kata kerja yg hadir dalam ayat aktif, iaitu ayat yg mengutamakan subjek asal sebagai benda yg diterangkan.

Maksud kata kerja aktif transitif :
Kata kerja yg memerlukan objek sebagai penyambut yg terdiri drpd frasa nama.

Contoh dalam ayat :
Azmi menonton (kata kerja) televisyen (penyambut).
Johan melayari (kata kerja) internet (penyambut).
Rahman memancing (kata kerja) ikan (penyambut).

No comments:

Post a Comment